Gửi tin nhắn hàng loạt với Chatfuel

0
661

Bước 1: Bạn truy cập Tab Broadcast trong chatfuel

Trong màn hình sẽ hiện ra 4 cột trong Broadcast, ý nghĩa ngắn gọn của 4 cột này như sau:

Deliver Your Message Now: Gửi tin nhắn ngay lập tức
Set Recurrent: Set up gửi tin nhắn theo thời gian
Schedule for Specific Time: Gửi theo một thời gian cụ thể
Autopost from external source: Tự động gửi từ nguồn bên ngoài

Tuy nhiên, bài viết này mình sẽ sử dụng chức năng “Deliver Your Message Now” để bạn tham khảo, những tính năng còn lại, bạn tìm hiểu sau

Bước 2: Tạo tin nhắn thông báo

Tại đây, bạn chọn ô Text để nhập tin nhắn thông báo

Bạn cũng có thể tạo một biến thể để hỏi người dùng có muốn nhận tin nữa hay không nhằm tránh tình huống là người dùng sẽ nghĩ bạn spam, dẫn đến mất tin tưởng vào Fanpage bán hàng của bạn.

Bước 3: Nhấn SEND để gửi tin nhắn thông báo ngay tập tức

Sau khi đã soạn xong phần nội dung thông báo, bạn click SEND để gửi tin nhắn đi hàng loạt nhé.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here