Tại sao kết bạn với Trương Hoang Dương?

TÔI TIN RẰNG

1) Mọi việc đều có quy luật và công thức
2) Mọi thứ bắt đầu từ gốc rễ – TG bên trong tạo ra TG bên ngoài
3) Giúp người là giúp mình
4) Sống dưới mức tiềm năng là 1 tội ác với chính bản thân, gia đình, với những người xung quanh và với cả Xã hội

TẦM NHÌN

Trở thành cổng thông tin kết nối mọi nguồn lực: Tài chính, Marketing, mối quan hệ, sản phẩm/dịch vụ khác biệt

SỨ MỆNH

Thách thức, liên tục thúc đẩy bản thân chinh phục và vượt qua các giới hạn về niềm tin. Đồng thời cũng thúc đẩy những người xung quanh chinh phục các thử thách của họ

MỤC TIÊU CUỘC ĐỜI

1) Đặt chân tới 90 Quốc gia và vùng lãnh thổ trên TG
2) Xây dựng trung tâm thiền Vipassana tại VN với sức chứa 10.000 người
3) Chinh phục 7 ngọn núi cao nhất TG
4) Hỗ trợ ít nhất 1.500 người có mối liên hệ nào đó, có thu nhập ít nhất 30 triệu đồng/tháng

GIÁ TRỊ THEO ĐUỔI

1) Luôn “tuân thủ luật chơi” – Chơi đúng luật
2) Làm những gì mình nói
3) Chỉ chia sẻ những gì đã làm, đã trải nghiệm và có hiệu quả

MÔ HÌNH LÀM VIỆC NHÓM

1) Sao biển: Phẳng, linh hoạt
2) Kim tự tháp ngược: Leader đứng dưới cùng – Càng lên cao, càng đứng thấp

NGUYÊN TẮC ỨNG XỬ

1) Mình không thích điều gì thì đừng làm cho người khác
2) Cho đi không nhớ – Nhận lại không quên
3) Đóng góp trước – Quyền lợi sau
4) Làm điều đúng, ngay cả khi không ai nhìn thấy

NGUYÊN TẮC LÀM VIỆC

1) Tập trung vào những điều đơn giản, hiệu quả
2) Làm việc theo kế hoạch – Không có kế hoạch thì không làm
3) Làm đúng việc ngay từ đầu
4) Không bỏ qua chi tiết nhỏ
5) Thành công nhóm – Trách nhiệm cá nhân